Interim management & Verandering

Verandering vraagt niet alleen om nieuwe producten en diensten en marktgericht bouwen maar ook om organisatie- en cultuurverandering. Vaak ontbreekt bij bedrijven de tijd en de kennis om deze veranderingstrajecten optimaal vorm te geven en uit te voeren.
Een professional die het bouwproces èn de markt begrijpt, die kan schakelen tussen techniek, logistiek en commercie. Een commercieel interim manager die in staat is de nieuwe vragen van uw klant te vertalen in nieuwe producten, diensten en concepten en daarop ook de organisatie af te stemmen. Een gedreven professional die out of the box durft te denken en vernieuwing aanbrengt in uw organisatie.
Daarnaast wordt gezorgd voor de implementatie van een nieuwe visie, missie en strategie binnen de organisatie door mensen te boeien en te binden. Op interim basis het verzorgen van commerciële verandering binnen uw organisatie. Niet door het schrijven van rapporten maar door het helder maken van doelstellingen en deze ook daadwerkelijk te implementeren.


... Lees meer over Marketing & Innovatieadvisering ... Lees meer over Project Management ... Lees meer over Training & Consultancy ... Lees meer over het Kookreatie concept